รอบรั้ว NBU
[3 มิถุนายน 2560]
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ก้าวใหม่สู่มหาวิทยาลัยนอร์ทกร...
[29 พฤษภาคม 2560]
ผู้บริหารม.นอร์ทกรุงเทพร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนนการศึกษาระดับปริญญาโ...
[27 พฤษภาคม 2560]
งานเลี้ยงศิษย์เก่าชาวจีน "International Alumni North Bangkok Universit
[23 พฤษภาคม 2560]
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบการทำงานร่วมกันผ่านคลาวด์เ...
[21 พฤษภาคม 2560]
ร้อยเรียงดวงใจ ปัจฉิมไทร นอร์ทกรุงเทพ
[17 พฤษภาคม 2560]
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาจีนหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ระยะสั้น...
[6 พฤษภาคม 2560]
ปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา
[30 เมษายน 2560]
ยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21 และ ยูโดประชาชนชิงแชมป์ป...
[26 เมษายน 2560]
บรรยาย เรื่อง เตรียมความพร้อม ก้าวสู่ครู 4.0
[11 เมษายน 2560]
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมแสดงงานประเพณีสงกรานต์ วัดไทยลอสแองเจลิส
[29 มีนาคม 2560]
ไทรเกมส์
[26 มีนาคม 2560]
พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
[23 มีนาคม 2560]
คืนสู่เหย้า ราตรีน้ำเงินขาว
[22 มีนาคม 2560]
อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Education ในโลกเสมื
[21 มีนาคม 2560]
เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย
[2 มีนาคม 2560]
ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมค...
[25 กุมภาพันธ์ 2560]
พิธีมอบใบประกาศประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
[22 กุมภาพันธ์ 2560]
อมรมเชิงสัมมนา พัฒนาศักยภาพอาจารย์ ครั้งที่ 1
[18 กุมภาพันธ์ 2560]
อบรม เรื่อง การใช้ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดการเรียนกา...
[8 กุมภาพันธ์ 2560]
วันภาษาไทย
[25 มกราคม 2560]
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ...
[25 มกราคม 2560]
เทศกาลตรุษจีน 2560
[12 มกราคม 2560]
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ "ครูในใจศิษย์" ครั้งที่ 13
[11 มกราคม 2560]
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในศุภมิ่งมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พ...
[2 ธันวาคม 2559]
กรมพลศึกษา – นอร์ทกรุงเทพมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ ๑๑
[1 ธันวาคม 2559]
NBU Open House 2016
[17 พฤศจิกายน 2559]
ตลาดนัดนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 ขนมดี 4 ภาค
[17 พฤศจิกายน 2559]
พิธีแถลงข่าวและสัมมนา “กรมพลศึกษา – นอร์ทกรุงเทพมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่...
[10 พฤศจิกายน 2559]
อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศ...
[9 พฤศจิกายน 2559]
บรรยายพิเศษ ปลุกพลังความคิด สร้างชีวิตไร้สาร
[31 ตุลาคม 2559]
พิธีตั้งศาลปู่สาย
[26 ตุลาคม 2559]
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต คณะบริหารธุรกิจ ณ วัดปัญญานันทาราม
[26 ตุลาคม 2559]
ทำบุญตักบาตรถวายอุทิศแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิท...
[22 ตุลาคม 2559]
โครงการรวมพลคนทำความดี โดยชมรมรักษ์ยิ้ม
[20 ตุลาคม 2559]
SIS TO SIS 2016 ทักษะภาษาอังกฤษกับจุดแข็งในการสมัครงาน
[19 ตุลาคม 2559]
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 7 วัน...
[8 ตุลาคม 2559]
นอร์ทกรุงเทพ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12
[6 ตุลาคม 2559]
แถลงความพร้อมและจับฉลากการจัดการแข่งขัน นอร์ทกรุงเทพ เทควันโด แชมป์เปี...
[6 ตุลาคม 2559]
โครงการผู้ปกครองอุปถัมภ์ "อ้อมกอดที่อบอุ่น"
[5 ตุลาคม 2559]
เยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ
[5 ตุลาคม 2559]
พิธีติดบั้ง - ประดับปีก สาขาธุรกิจการบิน
[1 ตุลาคม 2559]
เก็บเส้นทางมัคคุเทศก์ ทริป 5 วัด สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
[1 ตุลาคม 2559]
สานสัมพันธ์น้องพี่ บัณฑิตศึกษา
[29 กันยายน 2559]
พิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์และดนตรีไทย
[28 กันยายน 2559]
แสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
[24 กันยายน 2559]
Freshman Night 2016
[20 กันยายน 2559]
พิธีตั้งศาลปู่สาย ณ วิหารจันทปโชติ
[17 กันยายน 2559]
Fresh Man Day
[14 กันยายน 2559]
พิธีมอบธงคณะ
[11 กันยายน 2559]
นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ...